Teghout

+ 374 60 622 533
2560px-Flag_of_Armenia.svg
ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Արդյունաբերական օգտագործման նշանակությամբ Թեղուտի հանքավայրը գունավոր մետաղների՝ պղնձի և մոլիբդենի հանքավայր է:

Հանքավայրի տեսակը` շտոկվերկային:

Շտոկվերկը ժայռային ապարների զանգվածով ձևավորված անկանոն ձևի հանքային մարմին է (ավելի հաճախ իզոմետրիկ), որն արտահայտված է հանքային միներալներ պարունակող տարորոշ հանքերակների և երակիկների խիտ ցանցով. նույն հանքանյութերը ցանավոր ձևով, որոնք սովորաբար հանդիպում են երակիկներով հատվող ապարների մեջ:

Ընդհանուր առմամբ, հանքավայրի հանքային մարմինն  ունի փոքր-ինչ երկարաձգված հաստապատ շրջված կոնի ձև ՝ բնորոշ ներքին (անհանք) միջուկով։

Հանքայնացման բնույթը.

  • երակիկային
  • ցանավոր
  • ցանավոր-երակիկային