Teghout

+ 374 60 622 533
2560px-Flag_of_Armenia.svg
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ

2006 – «Թեղուտ» ՓԲԸ հիմնադրում

«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունն ստեղծվել է Լոռու մարզում գտնվող Թեղուտի հանքավայրի շահագործման նպատակով, որը պղնձի և մոլիբդենի պաշարներով երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետությունում:

Հանքավայրում պղնձամոլիբդենային հանքաքարի պաշարները գնահատվում են 450 մլն տոննա, հանքավայրում մոլիբդենի հաստատված պաշարները կազմում են մոտ 100 հազար տոննա, պղնձինը ՝ 1,6 մլն տոննա:


2006-2013 «Թեղուտ» ՓԲԸ
Լեռնահարստացման կոմբինատի նախագծման և կառուցման լայնածավալ աշխատանքներ

Թեղուտի Լեռնահարստացման կոմբինատի կառուցման համար հատկացվել է ավելի քան 700 հա ընդհանուր մակերեսով հողամաս, որն իր մեջ ներառում է 357 հա անտառային զանգված:

Շինարարության ընթացքում կառուցվել է ավելի քան 140 օբյեկտ, որոնցից հիմնականներն են՝

 • Խոշոր ջարդման արտադրամաս
 • Ֆլոտացիոն հարստացման արտադրամաս
 • Պոչանքային տնտեսությունը, որը ներառում է պոչամբար, պոչատար, ջրահեռացման կառույցներ, արտադրական ջրի համակարգեր և պոմպակայաններ
 • Բացահանք
 • Լեռնատրանսպորտային տեխնիկայի արտադրամաս;
 • Ենթակառուցվածքային օբյեկտներ (վարչատարածքային շենքեր, ջրի և կեղտաջրերի մաքրման կայան, պոմպակայաններ) և այլ օբյեկտներ:


2014-
«Թեղուտ» ՓԲԸ Լեռնահարստացման կոմբինատի շահագործման հանձնումը

Թեղուտի հանքավայրը շահագործման առաջին իսկ տարվա ընթացքում դարձել է Հայաստանում պղնձի մեծությամբ երկրորդ հանքավայրը` էապես նպաստելով ՀՀ հյուսիսային շրջանների տնտեսական զարգացմանը և զբաղվածության խնդրի լուծմանը:


2018 Լեռնահարստացման կոմբինատի գործունեության դադարեցում

Ըստ արտասահմանյան մասնագիտացված կազմակերպությունների հետազոտության գործունեության դադարեցման պատճառ են դարձել պոչամբարի պատվարի կայունության ռիսկերի վերաբերյալ նախնական տվյալները:  Հետագայում այդ նախնական եզրակացությունները հաստատվել են ներգրավված խորհրդատուների եզրակացություններով։ Ստացված տվյալների հիման վրա «Թեղուտ» ՓԲԸ – ն դժվար որոշում է կայացրել ՝ ժամանակավորապես դադարեցնել հանքաքարի արդյունահանումը:             


2019- Արտադրական գործունեության վերսկսում, ԼՀԿ վերագործարկում

2019 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Ընկերությունը կատարել է վերանորոգման-վերականգնողական և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, կատարել է վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների ապակոնսերվացում, ստացել է ԼՀԿ վերագործարկման թույլտվություն, վերսկսել է արտադրական գործունեությունը տարեկան 7 մլն տոննա հանքաքարի արտադրողականությամբ:

 «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն մինչև 2021 թվականի ավարտը արտադրական գործունեության ողջ ընթացքում ակնկալում է արդյունահանել և վերամշակել մոտ 47 մլն տոննա հանքաքար:

Պոչամբարի պատվարի կայունության ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով Ընկերությունը մշակել և իրականացնում է պոչամբարի պատվարի կայունության բարձրացման միջոցառումներ, այդ թվում՝

 • Պոչամբարի պատվարի վիճակի ամենօրյա գնահատման որակի նկատմամբ առավել խիստ պահանջների մշակում և ներդրում:
 • Պոչանքներում ջրի մակարդակի դեպրեսիոն կորի արհեստական իջեցման կազմակերպում;
 • Պոչամբարի պատվարի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշների լրացուցիչ հետազոտություն:
 • Պոչամբարի պատվարի հզորացման նախագծի մշակում;
 • Պոչամբարի պատվարի ամրացման աշխատանքների իրականացում ժայռաբեկորներով և այլն:


2022
– Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի արտադրական գործընթացների ավտոմատացման և օպտիմալացման նախագծերի իրականացում:

 • Սարքավորումների վիճակի առցանց ախտորոշման համակարգի տեղադրում (Condition Monitoring System CMS);
 • Հանքաքարի ջարդման բաժանմունքի տեխնոլոգիական գործընթացի կառավարման ավտոմատացված համակարգի ներդնում:
 • SAG աղացի ատամնապսակի ճառագայթային զարկի հարթեցում
 • Ֆլոտացման բաժանմունքի պոմպային գծերի վերակառուցում և սոսնձապատում:
 • Գնդային աղացի առաջնային ժանանիվի ատամների կողային մակերևույթների ջերմաստիճանի առցանց անց մոնիթորինգի IR համակարգի տեղադրում:


2023
– Բացահանքի կողապատերի ընդլայնման ծրագրի իրականացում և մինչև 2036 թվականը 105 մլն տոննա հանքաքարի արդյունահանման թույլտվության ստացում:


2024
– ISO/IEC 17025 միջազգային ստանդարտի պահանջներին համապատասխան անալիտիկ և փորձարարական լաբորատորիաների հավատարմագրման և լաբորատորիաներում կառավարման համակարգի ներդրման գործընթացի ավարտ:

 

Արտադրական գործունեության ողջ ընթացքում «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն մինչև 2024 թվականի ավարտն ակնկալում է արդյունահանել և վերամշակել շուրջ  86,54 մլն տոննա հանքաքար` մինչև 890 հորիզոն:

Ընկերության Լեռնահարստացման կոմբինատի արտադրական գործունեությունը թույլ տվեց ստեղծել ավելի քան 1000 աշխատատեղ և զգալի ներդրում ունենալ տարածաշրջանում բնակչության զբաղվածության խնդրի լուծման գործում:

Գործելով ՀՀ օրենքներով սահմանված բոլոր չափանիշներին խիստ համապատասխան՝ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն ընդգրկվել է երկրի խոշոր հարկատուների կազմում: 2019-2024թթ. ընթացքում Ընկերությունը նախատեսում է պետական բյուջե վճարել ավելի քան 40 միլիարդ դրամ: