Teghout

+ 374 60 622 533
2560px-Flag_of_Armenia.svg
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ

2006 – «Թեղուտ» ՓԲԸ հիմնադրում

«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունն ստեղծվել է Լոռու մարզում գտնվող Թեղուտի հանքավայրի շահագործման նպատակով, որը պղնձի և մոլիբդենի պաշարներով երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետությունում:

Հանքավայրում պղնձամոլիբդենային հանքաքարի պաշարները գնահատվում են 450 մլն տոննա, հանքավայրում մոլիբդենի հաստատված պաշարները կազմում են մոտ 100 հազար տոննա, պղնձինը ՝ 1,6 մլն տոննա:

2006-2013 «Թեղուտ» ՓԲԸ Լեռնահարստացման կոմբինատի նախագծման և կառուցման լայնածավալ աշխատանքներ

Թեղուտի Լեռնահարստացման կոմբինատի կառուցման համար հատկացվել է ավելի քան 700 հա ընդհանուր մակերեսով հողամաս, որն իր մեջ ներառում է 357 հա անտառային զանգված:

Շինարարության ընթացքում կառուցվել է ավելի քան 140 օբյեկտ, որոնցից հիմնականներն են՝

 

 • Խոշոր ջարդման արտադրամաս
 • Ֆլոտացիոն հարստացման արտադրամաս
 • Պոչանքային տնտեսությունը, որը ներառում է պոչամբար, պոչատար, ջրահեռացման կառույցներ, արտադրական ջրի համակարգեր և պոմպակայաններ
 • Բացահանք
 • Լեռնատրանսպորտային տեխնիկայի արտադրամաս;
 • Ենթակառուցվածքային օբյեկտներ (վարչատարածքային շենքեր, ջրի և կեղտաջրերի մաքրման կայան, պոմպակայաններ) և այլ օբյեկտներ:
 •  

2014- «Թեղուտ» ՓԲԸ Լեռնահարստացման կոմբինատի շահագործման հանձնումը

Թեղուտի հանքավայրը շահագործման առաջին իսկ տարվա ընթացքում դարձել է Հայաստանում պղնձի մեծությամբ երկրորդ հանքավայրը` էապես նպաստելով ՀՀ հյուսիսային շրջանների տնտեսական զարգացմանը և զբաղվածության խնդրի լուծմանը:

2018 Լեռնահարստացման կոմբինատի գործունեության դադարեցում

Ըստ արտասահմանյան մասնագիտացված կազմակերպությունների հետազոտության գործունեության դադարեցման պատճառ են դարձել պոչամբարի պատվարի կայունության ռիսկերի վերաբերյալ նախնական տվյալները:  Հետագայում այդ նախնական եզրակացությունները հաստատվել են ներգրավված խորհրդատուների եզրակացություններով։ Ստացված տվյալների հիման վրա «Թեղուտ» ՓԲԸ — ն դժվար որոշում է կայացրել ՝ ժամանակավորապես դադարեցնել հանքաքարի արդյունահանումը:             

2019- Արտադրական գործունեության վերսկսում, ԼՀԿ վերագործարկում

2019 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Ընկերությունը կատարել է վերանորոգման-վերականգնողական և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, կատարել է վտանգավոր արդյունաբերական օբյեկտների ապակոնսերվացում, ստացել է ԼՀԿ վերագործարկման թույլտվություն, վերսկսել է արտադրական գործունեությունը տարեկան 7 մլն տոննա հանքաքարի արտադրողականությամբ:

 «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն մինչև 2021 թվականի ավարտը արտադրական գործունեության ողջ ընթացքում ակնկալում է արդյունահանել և վերամշակել մոտ 47 մլն տոննա հանքաքար:

Պոչամբարի պատվարի կայունության ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով Ընկերությունը մշակել և իրականացնում է պոչամբարի պատվարի կայունության բարձրացման միջոցառումներ, այդ թվում՝

 

 • Պոչամբարի պատվարի վիճակի ամենօրյա գնահատման որակի նկատմամբ առավել խիստ պահանջների մշակում և ներդրում:
 • Պոչանքներում ջրի մակարդակի դեպրեսիոն կորի արհեստական իջեցման կազմակերպում;
 • Պոչամբարի պատվարի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշների լրացուցիչ հետազոտություն:
 • Պոչամբարի պատվարի հզորացման նախագծի մշակում;
 • Պոչամբարի պատվարի ամրացման աշխատանքների իրականացում ժայռաբեկորներով և այլն:
 •  

Ընկերության Լեռնահարստացման կոմբինատի արտադրական գործունեությունը թույլ տվեց ստեղծել շուրջ 1100 աշխատատեղ և զգալի ներդրում ունենալ ներկայության տարածաշրջանում բնակչության զբաղվածության խնդրի լուծման գործում:

Գործելով ՀՀ օրենքներով սահմանված բոլոր չափանիշներին խիստ համապատասխան՝ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն ընդգրկվել է երկրի խոշոր հարկատուների կազմում: 2019-2021թթ. ընթացքում Ընկերությունը նախատեսում է պետական բյուջե վճարել ավելի քան 28,2 միլիարդ դրամ: