Տեսանյութեր

«Թեղուտ» ՓԲԸ անձնակազմի ուսուցում և զարգացում (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

«Թեղուտ» ՓԲԸ ռազմավարության և կադրային քաղաքականության համապատասխան իրականացվում են մի շարք գործառույթներ աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման և մասնագիտական նոր հմտությունների ձեռքբերման ուղղությամբ:

Ընկերությունը համագործակցելով միջազգային և տեղական մի շարք կազմակերպությունների հետ, 2021թ-ի ընթացքում` աշխատակիցների վերապատրաստման համար, արդեն իսկ ծախսել է ավելի քան 30 մլն դրամ և շարունակելու է այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները: